عکس: تصویر صفحه اول روزنامه ها (چهارشنبه ١ مهر)  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 1 مهر‌ماه سال 1388