عکس صفحه اول روزنامه ها (چهارشنبه ۱۳ آبان)  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 13 آبان‌ماه سال 1388