عکس صفحه اول روزنامه ها (شنبه ۱۶ آبان )  چاپ
تاریخ : شنبه 16 آبان‌ماه سال 1388