عکس صفحه اول روزنامه ها (یکشنبه ۱۷ آبان)  چاپ
تاریخ : یکشنبه 17 آبان‌ماه سال 1388