عکس: صفحه اول روزنامه ها (چهارشنبه ۲۰ آبان)  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 20 آبان‌ماه سال 1388