عکس صفحه اول روزنامه ها (شنبه ۲۳ آبان)  چاپ
تاریخ : شنبه 23 آبان‌ماه سال 1388