عکس صفحه اول روزنامه ها (١ آذر)  چاپ
تاریخ : یکشنبه 1 آذر‌ماه سال 1388