عکس صفحه اول روزنامه ها (سه شنبه ۱۹ آبان)  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 19 آبان‌ماه سال 1388